0(0)

Khoá học “Xây dựng phễu Marketing – Bán hàng đa kênh”

  • bởi admin
  • Cấp độ khóa học: Người bắt đầu

Sự miêu tả

Khi áp dụng các chiến lược phễu vào hoạt động của ATP Software. Nó đã giúp cho ATP tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, tự động hóa trong nhiều quy trình marketing và thúc đẩy tăng trưởng bền vững hơn, dễ dàng scale mạnh hơn trong tương lai…

Tôi sẽ học gì?

  • Giúp khách hàng của ATP Software nắm và triển khai được các loại phễu bán hàng.
  • Nắm chi tiết từng vấn đề quan trọng để thu hút khách hàng
  • Giúp khách hàng chạy tối ưu được hệ thống kinh doanh, xây dựng hệ thống kinh doanh vững chắc.
  • Có kiến thức, kinh nghiệm để có thể áp dụng trong kinh doanh hoặc ứng tuyển vị trí .Marketer ở một công ty bất kỳ.

Các chủ đề cho khóa học này

6 Những bài học46m 52s

Nội dung khóa học

Bài 1: Lợi ích khi tạo phễu bán hàng00:04:54
Bài 2: Các kênh hỗ trợ xây dựng phễu bán hàng00:08:30
Bài 3: Phễu sản phẩm00:11:29
Bài 4: Phễu khách hàng00:07:02
Bài 5: Phễu Traffic00:06:41
Bài 6: Cách xây dựng phễu đa kênh00:08:16

Về giảng viên

0 (0 xếp hạng)

35 Các khóa học

24 học viên

Miễn phí

Yêu cầu

  • Những ai quan tâm và đang tìm hiểu các chiến lược tạo phễu trong kinh doanh.
  • Những ai chưa thể xây dựng được tệp khách hàng tiềm năng.
  • Ghi chép các nội dung trong bài học cẩn thận, đầy đủ.
  • Cam kết học tập nghiêm túc, follow các bài học thường xuyên.